Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть
не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Гетьманщина (1648 – 1781 рр.)

Хто визволиться сам –

Той буде вільний!

.

Довідка у Вікіпедії:

Гетьманщина – перша держава українського народу – утворилась в 1648 році внаслідок переможного повстання козацького війська і наступної загальнонаціональної визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

Із рук польських окупанів вдалося видерти три воєводства: Київське, Брацлавське і Чернігівське. На цій території польська воєводстка адміністрація була скасована, територія поділена на полки та сотні.

Цей чисто військовий поділ дуже скоро набув функцій цивільного адмніністративного поділу (хоча відсутність повноцінної цивільної адміністрації була постійним недоліком Гетьманщини).

Було утворено 20 полків: 10 на території правобережної України і 10 – на лівобережній території. Окрему територіальну одиницю становили землі запорозьких козаків (сучасні Кіровоградська, Дніпропетровська, частково Миколаївська, Запорізька, Полтавська області).

За правобережну Україну йшла жорстока боротьба між сусідніми державами – Польщею, Туреччиною, Росією. Внаслідок безперервних війн ця територія була повністю спустошена, і близько 1678 р. правобережні полки припинили існування, коазцькі війська та цивільне населення було переведене у лівобережну Гетьманщину.

Через відносно нетривалий час існування правобережних полків та через відсутність докладних джерел в нашому довіднику поділ цих полків на сотні не відбитий.

Лівобережні полки проіснували значно довше, і для них документи 18 ст. дають змогу відтворити не тільки полковий, але й сотенний поділ.

Для Московського царства союз із Гетьманщиною, укладений в 1654 році, був неначе манна небесна для зголоднілих у пустелі євреїв. Після майже століття поразок і втрат територій у боротьбі із Річчю Посполитою під протекторат Москви перейшов великий край, і то без найменших зусиль з боку самої Москви.

В рамках Петербурзької поліцейської імперії 18 ст. як Гетьманщина в цілому, так і її автономний адміністративний лад зокрема були чужорідним елементом. В 1781 р. полковий і сотенний поділ Гетьманщини було скасовано, і заведено загальноімперський поділ на намісництва.

Розподіл поселень по полках і сотнях лівобережної частини Гетьманщини подано за виданням: лівобережної України 50-х рр. 18 ст. – К.: 1990 р.

Там подано дані про 1356 поселень, згаданих в податкових реєстрах 1750 – 1756 років.

При незаперечній важливості цього покажчика слід пам’ятати:

1, різні сотні подані в ньому з дуже різним ступенем повноти;

2, траплиються випадки, коли один населений пункт позначено в двох сусідніх сотнях (не знати, чи це дрібні зміни поділу, чи помилки при складанні податкових документів);

3, певна кількість дрібних населених пунктів не знаходить відповідників серед сучасних пунктів – вони в нашому е-довіднику не показані, становлять предмет подальших пошуків.