Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Примітки

10. Жывапіс Беларусі XІІ-XVIII стагоддзяу: фрэска, абраз, партрэт. – Мінск, 1980. – Іл. 18; Тэмперны жывапіс Беларусі канца XV-XVIII стагоддзяў у зборы Дзяржаунага мастацкага музея БССР: Каталог / Аутар-складальнік Н.Ф. Высоцкая. – Мінск, 1986. – № 2 (з бібліографією).

11. Про неї див.: Александрович В. Дорогобузька ікона… – С.7-76.

12. Попередні переліки відповідних пам’яток див.: Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowu XVIII wieku na Łemkowszczyzne // Polska sztuka ludowa. – 1985. – № 3-4. – S.158-159; Александрович В. Дорогобузька ікона… – С.27-28.

13. Цю особливість іконографії пам’яток відзначено в публікації: Александрович В. Ікони „Архангел Михаїл” та „Архангел Гавриїл” з церкви святої Параскеви у Даляві // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. – Львів, 1998. – Т.236: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 63.

14. У дорогобузькій іконі написи не збереглися. Матеріал для аналізу палеографічних особливостей написів ікон цього кола дають пізніші пам’ятки перемиської школи українського релігійного малярства першої половини XIV століття, які фіксують наступний етап розвитку відповідного стилю. Палеографію написів цих пам’яток проаналізовано на прикладі згаданих ікон архангелів з церкви св. Параскеви в Даляві. Див.: Александрович В. Ікони… – С.67-71.

15. Найраніший приклад дає ікона Богородиці з церкви св. Георгія в Новосільцях (Історичний музей у Сяноку), репродукована у вид.: Biskupski R. Ikony… – № 9.

16. Репродуковані у вид.: Возницький Б. Олеський замок: Путівник. – Львів, 1977. – Іл. 9; Овсійчук В. Українське малярство X-XVIII століть: Проблеми кольору. – Львів, 1996. – С.278.

17. Nicolescu К. Rumänische Ikonen. – Berlin, 1973. – № 4.

18. Про неї див.: Александрович В. Львівська ікона Богородиці 1534 року // Релігія в Україні: дослідження, матеріали. – Львів, 1994. – Вип.2. – С.10 – 26. У кольорі репродукована у вид.: Овсійчук В. Українське малярство… – С.154 (автор безпідставно розглядає ікону як пам’ятку XIV ст.).

19. Жывапіс Беларусі… – Іл. 17.

20. Там само. – Іл.21.

21. Там само. – Іл.22.

22. На такій ролі мистецької культури XIII століття в історії українського мистецтва наголошено в роботі: Александрович В. Дорогобузька ікона… – С.69.