Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Городище

Пам’ятка археології

V-III ст. до н.е.; VI-VII ст. н.е.

Розміщення:

Харківська обл., Зміївський район, с. Водяне.

Загальний опис:

Городище знаходиться між селами Червона поляна та селищем Водяне на високому мисі правого корінного берега р. Уди, в урочищі Холодний Яр. Висота мису досягає 50 м.

Для городища характерні невеликі розміри (площа – 6400 кв.м) та слабо насичений речовими залишками культурний шар. Товщина його 0,3-0,4 м. Оборонні споруди також не розвивались, а застигли у своїх початкових формах.

З напольного боку городище захищене двома підковоподібними валами і ровами. Відстань між валами – біля 100 м. При спорудженні зовнішнього валу місцеві жителі використовували пісок, в який для міцності домішували глину та золу.

На городищі розкопані напівземлянки та землянки ранньослов’янського часу.

Виявлені черепки глиняного ліпного посуду зольничного типу та ранньослов’янської культури роменсько-боршівського типу.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Городище виникло як сховище для мешканців селищ у випадку воєнної загрози у пізньоскіфський час. Згодом, городище було зруйновано під час вторгнення печенігів.

Вперше опис пам’ятника був зроблений М. Фуксом.

В 1948 р. городище було обстежене Дніпровською лівобережною експедицією.

В 1950 р. на городищі працювала експедиція під керівництвом Б.А. Рибакова.

Розкопки городища в 1951-52 р. проводив Б.А. Шрамко.

Знайдені речі зберігаються в фондах археологічного музею Харківського державного університету.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно Рішення виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих № 61 від 25 січня 1972 р.

Охоронний №: 839

Основна бібліографія, архівні дані:

Ляпушкин И.И. Отчет о работе Днепровской левобережной экспедиции ИИМК АН СССР. – Архів ИА.-1948.

Фукс М. Про городища скитської доби на Харківщині.-ЗВУАК.-Т. 1.-К., 1930.

Шрамко Б.А. Древности Северского Донца.-Вид. ХГУ.-Х., 1962.

Шрамко Б.А. Отчет об археологических исследованиях ХГУ в 1952 г.//Архів археологічного музею ХДУ.

Дяченко О.Г. Ранньослов’янське поселення 8 – 10 ст. на городищі поблизу с.Водяне. – Вісник Харківського ун-ту, 1980 р., т. 201, с. 86 – 93.