Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Найдавніші згадки походять з податкового реєстру 1531 р. 1, в якому зазначено, що “руська церква опущена”. В податковому реєстрі 1578 р. вже відзначено місцевого попа. 2 У акті візитації 1721 р. єпископа Иосифа Левицького зазначено лише, що церква дерев’яна. 3 У 1818 р. коштом Станіслава Антона Батовського, дідича села, зведено нову муровану класицистичну споруду. 4 За іншими даними, нова церква зведена у 1850 р. 5 В акті візитації 1870 р. єпископа Михайла Куземського про неї сказано, що вона “імпозантна і велика”. 6 З 1875 р. – православна. У 1911 р. проект її ремонту та добудови дзвіниці виконав єпархіальний архітектор А. Пуринґ. 7 Ремонт завершено у 1912 р. 8 Зачинена після першої світової війни. Під час німецької окупації знову чинна як православна парафіяльна церква. 9 З 1945 р. – костел Королеви Корони Польської. 10 Тоді ж проведено ремонт споруди.

Розташована на пагорбі посеред сільської забудови. Оточена старими липами. Дводільна, мурована з цегли, тинькована, орієнтована споруда. Складається з прямокутної двопряслової нави та вужчого прямокутного вівтаря з захристією з півночі. При вході з заходу вежа-дзвіниця, добудована, за проектом А. Пуринґа у 1912 р. Нава вкрита двосхилим дахом, увінчаним на гребені цибулястою маківкою на тонкій шиї, на вівтарем – нижчий трисхилий дах. Двоярусна вежа-дзвіниця вкрита високим пірамідальним чотирисхилим дахом зі зрізаними гранями, завершеним цибулястою маківкою. Стіни нави членовані пілястрами, наріжники рустовані. Віконні прорізи мають сегментні завершення. В інтер’єрі нава членована пілястрами, між якими розташовані неглибокі аркові ніші, завершені сплюсненими лучковими арками. Склепіння циліндрично-хрестові, в наві – на подвійний гуртах. Збереглися залишки поліхромії XIX ст. Внутрішній вистрій втрачений.

1. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 250.

2. Там само. – S. 226.

3. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585; Kawałko D. Cmentarze unickie na terenach województwa zamojskiego. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 197.

5. KZSzP. Z. 6. Powiat Hrubieszowski. – Warszawa, 1964. – S. 52-53.

6. ЦДІА, фонл 201, опис 1, справа 3326, аркуш 18.

7. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Rząd Gubernialny Lubelski, Sygn. l911:15.

8. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 438.

9. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм 1941.

10. KZSzP. Z. 6. Powiat Hrubieszowski. – Warszawa, 1964. – S. 52-53.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 366 – 367.