Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Городище

Пам’ятка археології

VIII-XIII ст.

Розміщення:

Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Шестовиця, ур. Коровель.

Загальний опис:

Городище знаходиться на відстані 12 км на південний захід від м. Чернігів і розташоване на південній околиці с. Шестовиця.

Воно займає південний кінець видовженого з півночі на південь мису з стрімкими схилами. З трьох боків городище оточено заплавою правого берега річки Десна і річки Жердови, майже круглої форми (діаметр 100х80 м). З північної напільної сторони городища зберігся вал висотою місцями до 1 м, який дуже осипався. Безпосередньо за валом простежуються сліди рову, дуже замуленого. Залишки рову збереглися також на самому кінці мису, де його край був відокремлений від городища. З півдня простежується в’їзд на городище і сліди валу, що укріплювали більш пологий південний схил.

Розкопками встановлено, що життя на городищі існувало протягом всього давньоруського періоду.

Тут досліджено залишки напівземлянкових жител IX-XIII ст. з глинобитними печами і залишки господарських споруд того ж часу.

В культурному шарі і в заповненні жител знайдено уламки ліпного і велику кількість кружального глиняного посуду, здебільш орнаментованого, уламки жорен, замків, скляних браслетів, шиферні прясла, глиняні і свинцеві грузила, скляні намистини, наконечники стріл, ножі, уламки рогів з слідами обробки та інші побутові речі. Цікавою пам’яткою є свинцева висла печатка з грецьким написом, знайдена в житлі XII-XIII ст., яка належала якійсь візантійській урядовій особі.

Крім давньоруських пам’яток на городищі відкрито культурний шар та житло типу напівземлянки з матеріалами роменсько-боршевської культури VIII-X ст.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Життя на городищі існувало в ранньослов’янський час і продовжувалось протягом всього давньоруського періоду до першої половини XIII ст. В 1946 р. городище досліджувалось експедицією інституту історії матеріальної культури АН СРСР під керівництвом А.В. Станкевич, а в 1948 р. експедицією інституту археології АН УРСР під керівництвом кандидата історичних наук Д.І. Бліфельда.

Колекції і звіти роботи експедицій зберігаються в Інституті археології АН УРСР і в архіві ЛВІА АН СРСР в м. Ленінграді (на 1977 р.).

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно Рішення облвиконкому Чернігівської обласної Ради депутатів трудящих № 286 від 31 травня 1971 р.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: Границі охоронної зони встановлені в радіусі 10 м від пам’ятника.

Основна бібліографія, архівні дані:

Археологія Української РСР.-Т. III.-К., 1975.-С. 286-287.

Станкевич Я.В. Шестовицька археологічна експедиція 1946 р. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1949 р., т. 1, с. 50 – 57.

Бліфельд Д.І. Дослідження в Шестовицях. – Археологічні пам’ятки УРСР, 1952 р., т. 3, с. 123 – 131.

Станкевич Я.В. Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 г. – Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1962 г., т. 87, с. 6 – 30.

Бліфельд Д.І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці. – К.: 1977 р. – 235 с.