Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

1976 р. Монументальна дерев’яна архітектура лівобережної України

Церква Миколи, дата побудови невідома

[217]Документів, що засвідчили б дату побудови церкви, не збереглося.

В плані пам’ятка тризрубна (складається з центрального восьмикутника і двох шестикутників).

В 70-рр. XIX ст. за дозволом консисторії [«Черниговские епархиальные известия», 1861, № 10, стор. 118] з півдня й півночі добудовано приділи і в зв’язку з цим в зрубах стін вийнято широкі просвіти, зашито вікна в південно-західній, південній і південно-східній та у відповідних їм гранях з півночі центральної дільниці. Дзвіницю прибудовано раніше, ніж бокові рукави. Одночасно з нею у бабинці було вийнято до половини висоти західну і частково суміжні грані зрубу стін та зашито вікно в західній грані. Певно, не раз мінялося кожуховання церкви, а разом з ним і карнизи. Покриття заломів замінено на залізне. Проте плоскі грані дахів перших заломів свідчать, що спочатку вони були покриті драницями або ґонтом.

Зовні дубовий корпус зрубів стін компактний. Висота зрубів стін усіх дільниць однакова. Незважаючи на гранчастість, зруби стін вівтаря й бабинця помірної стрункості, а зруб стін центральної дільниці виглядає навіть приземкуватим. Заломи переходять у присадкуваті за пропорціями, тісно посаджені один до одного восьмерики. Маса восьмерика і обох заломів центрального верху значно переважає маси відповідних частин вівтаря й бабинця і лише ліхтарі виявляють тенденцію до наближення їх розмірів.

В корпусі зрубів стін багато вікон, вони мають велике значення в ритмічній розробці композиції. В зрубі стін вівтаря троє подвійних вікон. У кожній такій двійці ширина переважає висоту. В центральному зрубі північна і південна грані мають по одному подвійному вікну, а суміжні грані – по одинарному. Бабинець мав двоє подвійних вікон і одно одинарне (на захід). Усі вікна в зрубах стін мають однакову висоту і лежать на одній горизонталі. Вікна і поясок під ними ув’язують корпус зрубів стін в єдине ціле. Восьмерик бабинця і вівтаря мають по троє вузьких високих (чотири ряди по дві шибки) вікон, центральний восьмерик має двоє круглих вікон в центрі південної й північної граней. Ліхтар центральної дільниці має четверо таких же вікон, як восьмерики вівтаря й бабинця, тоді як ліхтарі східного і західного верхів зараз глухі. Можливо, що у первісному вигляді вони були світловими.

В інтер’єрі кожна дільниця церкви виглядає значно вищою і стрункішою, ніж зовні. Верх зрубу стін східної грані бабинця зв’язаний з південною й північною гранями парою профільованих брусків-ригелів. Перший залом бабинця виглядає стрімким, а восьмерик – невисоким і різко зменшеним в розмірах порівняно із зрубом стін. Другий залом бабинця здається таким же стрімким, як і перший. Завершується він плафоном. Первісно другий залом, можливо, мав над собою ще й ліхтар; у зовнішньому вигляді бабинця ліхтар зберігся.

Високою виглядає в інтер’єрі центральна дільниця. Стрункі пропорції має зруб стін, особливо ж високим здається верх дільниці. Восьмигранний план центральної дільниці різко витягнутий з півдня на північ (його ширина дорівнює% довжини). Поставивши перед собою завдання перевести зруб стін у широкий (коротший довжиною плану зрубу стін), правильної форми восьмерик, майстер західну і особливо східну грані першого залому мусив вивести майже вертикально (80°-82°). В той же час південну й північну грані йому довелося заломити круто, під кутом в 52°, а проміжним граням надати ромбовидної форми. Контури граней першого залому, якщо уявити їх спроектованими на уявну площину, складають вибагливий візерунок.

Від зрубу стін зруб залому відмежовано чотирма ригелями (профільовані бруски). Такі ж чотири ригелі відмежовують верх восьмерика від другого залому. Восьмерик центральної дільниці виглядає просторим і високим. Він добре освітлений, хоч має лише двоє круглих вікон. Другий залом – високий, стрункий. Контури його граней, якщо уявити їх спроектованими на площину, складають розету з вибагливими по формі пелюстками. Окремі площини граней посередині то прогинаються [218]всередину, то випинаються догори, надаючи другому залому динамічності. Завершує дільницю стрункий світловий ліхтар, перекритий плафоном. Під ним закладено сволок, на якому завішено ланцюг на панікадило. З бабинцем центральну дільницю сполучає внизу просвіт до половини висоти зрубу, вгорі заокруглений; над ним – другий – просвіт-голосник, такий же широкий, як і нижній, але в формі трапеції.

Вівтар подібний до бабинця, лише до центра він відкривається просвітом, ширшим, ніж просвіт бабинця (тут зруб центральної дільниці заплечиків не має, тоді як у бабинці вони є), і вгорі просвіт вівтаря завершується прямим брусом.

В першому заломі вівтаря східна грань довша й заломлена вона під кутом 63°, а західна коротка й заломлена під кутом 65° з метою наблизити об’єм вівтарного восьмерика до центрального верху. З тією ж [219]метою в першому заломі бабинця майстер заклав східну грань коротшою від західної і заломив західну грань під кутом 56°, східну – 55.

Аналіз обмірних креслеників ускладнився тим, що зруби стін заготовлені були недбало, і тому план на кресленнях виглядав деформованим, і пропорції частин будови подекуди не зовсім точні, а з певним наближенням. В основі побудови плану лежить повна довжина центральної дільниці; ширина її становить 3/2 повної довжини. Центральна дільниця в плані – чотирикутник зі зрізаними кутами. Вівтар в плані – квадрат зі зрізаними зовнішніми кутами. Повна ширина його дорівнює повній довжині і 1/2 діагоналі чотирикутника, вписаного в центральний восьмигранник.

Бабинець – теж квадрат зі зрізаними зовнішніми кутами; ширина його менша від ширини вівтаря на товщину одного бруса. Висота зрубів стін усіх дільниць однакова – вона дорівнює діагоналі квадрата, в який вписується план вівтаря.

[220]Висота залому разом зі зрубом стін дорівнює повній ширині плану центра; довжина й ширина восьмерика у вівтарі – 1/2 повної ширини плану вівтаря. Висота восьмерика разом з висотою першого залому дорівнює довжині південної грані плану дільниці. Внутрішня висота вівтаря без другого залому дорівнює діагоналі чотирикутника, в який вписується восьмигранник плану центра.

Висота верху вівтаря дорівнює довжині зрубу стін вівтаря (вгорі), а внутрішня висота вівтаря дорівнює подвійній довжині плану центра. Верх бабинця подібний до вівтарного, хоч в деталях має відміни; зокрема, перший залом бабинця нижчий, ніж у вівтарі, і грані його коротші і заломлені інакше.

Висота першого залому і зрубу стін бабинця разом дорівнює ширині плану центральної дільниці, довжина і ширина восьмерика – 1/2 довжини зрубу стін бабинця (вгорі). Восьмерик у бабинці вищий за восьмерик вівтаря і дорівнює висоті першого залому бабинця, або 1/4 висоти зрубу стін дільниці. Внутрішня висота бабинця до другого залому дорівнює також сумі довжини зрубів стін бабинця і центра.

Висота другого залому бабинця дорівнює 1/2 висоти цього трикутника. Висота верху бабинця на товщину бруса менша за довжину плану дільниці.

Перший залом центрального верху складався з орієнтацією на те, щоб восьмерик його дорівнював довжиною і шириною плану вівтаря.

Висота восьмерика становить 1/2 висоти зрубу стін. Висота восьмерика і першого залому разом дорівнює довжині зрубу стін (вгорі).

Висота другого залому дорівнює висоті першого залому тої ж дільниці. Внутрішня висота дільниці без ліхтаря дорівнює довжині плюс ширина плану дільниці.

Висота верху центральної дільниці дорівнює повній ширині плану дільниці плюс товщина двох брусів. Внутрішня висота центральної дільниці більша за довжину плану і дорівнює довжині центра плюс діагональ чотиригранника, в який вписується восьмигранник плану центра.

Розміщуючи вікна, майстер дотримувався таких правил: низ віконних просвітів в зрубах стін закладався над підлогою на висоті, що дорівнювала 1/2 ширини плану центральної дільниці. Кругле вікно в восьмерику центрального верху закладено над верхнім вінцем зрубу першого залому на висоті, що дорівнює 1/4 довжини восьмерика, а центр його припадає на висоту, що дорівнює сумі довжини плану центра і вівтаря, або діагоналі чотирикутника, в який вписується восьмигранник плану центра. Вікна восьмериків вівтаря і бабинця закладено над верхнім вінцем зрубу стін на висоті, що дорівнює 1/2 довжини зрубу стін дільниці (вгорі). Вікно в ліхтарі центрального верху закладено над верхнім вінцем восьмерика на висоті, що дорівнює 1/2 повної ширини восьмерика. Центр вікна в ліхтарі центрального верху фіксує висоту, що дорівнює довжині плану будови. Церква в Печенюгах окремими елементами наближається до Михайлівської (Жадів). Можна думати, що і побудована вона була в 70-х рр. XVII ст.

[Таранушенко С.А. Монументальна дерев’яна архітектура лівобережної України. – К.: 1976 р., с. 217 – 220]