Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Курганний могильник

Пам’ятка археології

X-XI ст.

Розміщення:

Чернігівська обл., с. Липове, в центрі села, в ур. Вигін.

Загальний опис:

Курганний могильник займає площу 1х0,3 км на плато та схилах 3-ої надзаплавної тераси. Топографічно могильник ділиться яром та лісопосадкою на 2 частини. Західну частину складають правильні напівсферичні насипи середньої величини (висота 0,5-0,8 м) та великі (висота 1-1,5 м, діаметр 8 м).

Кургани розташовані дуже щільно; збереженість добра. Навколо великих помітні глибокі ровики. З південного заходу на могильник насуваються городи; значна частина насипів знищена добуванням грунту для потреб зростаючого житлового будівництва. Кургани в східній частині могильника розташовані менш щільно; переважають невисокі та середні насипи (висота 0,3-0,7 м); ровики майже не простежуються. В самому центрі могильника частина курганів знищена церквою; на кладовищі (на північ від церкви) поховання проводяться безпосередньо в насипах курганів. У північно-східній частині могильника багато курганів знищено недавньою посадкою тутового дерева. В результаті з кількох тисяч відомих Д.Я. Самоквасову курганів нині залишилось, як вважає Ю.Ю. Моргунов, не більше 800.

На території могильника роботами Д.Я. Самоквасова, Т.В. Кибальчича, С.А. Мазаракі та М. Є. Макаренко розкопано біля 170 насипів, що включали поховання X-XI ст. (в основному тілопокладення в ямах).

Історична довідка, відомості про дослідження:

Основний час існування курганного могильника припадає на період розквіту Давньоруської держави. Розкопувався наприкінці XIX – на початку XX ст. Д.Я. Самоквасовим, Т.В. Кибальчичем, С.А. Мазаракі та М.Є. Макаренко. У 1973 р. обстежений Ю.Ю. Моргуновим. Матеріали та звіти – у НА ІА АН УРСР (на 1975 р.).

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно Рішення облвиконкому № 551 від 17 листопада 1980 р.

Охоронний №: 2717

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: Межі охоронної зони – за 15 м від підніжжя кожного кургану.

Основна бібліографія, архівні дані:

Моргунов Ю.Ю. Отчет о работе Посульской развед. группы ИА АН СССР в 1973 г., на территории Черниговской области.-НА ИА АН УССР.-1973/80.-№ 6706.-С. 3-4.

Археологические открытия 1974 г.-М., 1975.-С. 329.

Описание археологических раскопок и собрание древностей проф. Самоквасова.-М., 1908 г. – С. 219.