Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

Примітки

1 Тепер це село Крилос Галицького району Івано-Франківської області.

2 Літопис Руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – К., 1989. – С.345.

3 Там само. – С.373, 393.

4 Карамзин Н. История государства российского. – Санкт-Петербург, 1872. – Т.ІІІ.- С.106-107.

5 Літопис Руський. – С.377.

6 Там само. – С.378.

7 Там само. – С.414.

8 Пастернак Я. Старий Галич. – Краків; Львів, 1944. – С.17; Вуйцик В. Церква Успення Пресвятої Богородиці у Крилосі: до проблеми датування // Народознавчі зошити. – Львів, 2000. – Ч.2. – С.232.

9 ПелеЦскі Й. Галіцз щ дзіейацг сзтукі dредніощіецзней. – КракЧщ, 1914. – С.120.

10 Вуйцик В. Зазнач. праця. – С.232.

11 Хіoюа ДзіейЧщ цзилі Гісторіе з Диспозициі і Розказу Прзещіелебницг… // Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України ім. В.Стефаника. – Ф.5 (Оссолінських). – Оп.1. – Спр.ІІ-2112. – Арк. VІІІ, ІХ, ІХ зв.

12 Пастернак Я. Зазнач. праця.

13 Там само. – С.49-74, 82-131. – Табл. І-ХІ.

14 Гординський С. Створім Галицький акрополь! // Діло. – Львів, 1937. – Ч.179. – 15 серп. – С.1-2; Фонд консервації руїн княжої катедри в Крилосі // Там само. – С.5.

15 Дмитрович Л. Ескізний проект трасування фундаментів Успенського собору ХІІ ст… 1972 р. // Архів Інституту “Укрзахідпроектреставрація” (Львів). Роботи проводились під керівництвом Б.Галабали й І.Могитича.

16 Аулих В., Могитыч И., Петегирич В., Чугайда И. Раскопки у стен Успенского собора древнего Галича // Археологические открытия. – Москва, 1975. – С.254; Аулих В. Историческая топография древнего Галича // Славянские древности. – К., 1980. – С.148-149.

17 Січинський В. Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк, 1956. – Т.1: Архітектура. – С.45; Нариси історії Української РСР. – К., 1957. – С.59; Афанасьев К. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. – Москва, 1961. – С.126; Історія українського мистецтва. – К., 1966. – Т.1. – С.215; Всеобщая история архитектуры. – Москва; Ленинград, 1966. – Т.3. – С.595; Раппопорт П. Древнерусская архитектура. – Москва, 1970. – С.40.

18 Воробьева Е., Тиц А. Анализ и реставрация Успенского собора ХІІ века в Галиче // Советская археология. – 1983. – №1. – С.213-230.

19 Лукомський Ю., Петрик В. Успенський собор княжого Галича: історія вивчення та нові дослідження // Вісник / Інститут “Укрзахідпроектреставрація”. – Львів, 1997. – Ч.8. – С.83-92.

20 Демцюх Е. Успенський собор в Крилосі // Вісник / Інститут “Укрзахідпроектреставрація”. – Львів, 1996. – Ч.5. – С.107-109.

21 Лукомський Ю., Петрик В. Серце княжого Галича // Галицька брама. – Львів, 1998. – Ч.9(45). – С.4 – 5; Лукомський Ю. Звіт Архітектурного загону Галицької археологічної експедиції про рятівні дослідження Успенського собору в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області протягом 1998-99 років. – Львів, 2000. – Кн.1. – 115 с.; ЛІІ іл.