Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

1976 р. Паспортна інформація

Городище давньоруського міста Глебль

Пам’ятка археології

Ранній залізний вік (8-4 ст. до н.е.), Київська Русь (12-13 ст.), пізнє середньовіччя (16-17 ст.).

Розміщення:

Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Красний Колядин, південна частина села.

Загальний опис:

Городище розташоване на довгому мисі корінного лівого берега р. Ромен та впадаючої в неї р. Красної. Наприкінці 19 ст., за свідченням В.Г. Ляскоронського, городище складалося з 3-х частин (нині – з 2-х).

1-а частина – Велика Красноколядинська фортеця – являє собою основу мису, що має прямокутну форму розміром 250×350 м. Оборонні споруди нині знищені повністю. Незначні їх залишки, місце розташування та конфігурація урочища дозволили Ю.Ю. Моргунову зробити припущення про те, що на цьому мисі розташовувалась козацька фортеця 16-17 ст. (про що свідчить і підйомний матеріал). Шурфовка в цій частині городища не проводилась в силу щільної забудови цієї частини села. Окрім пізньої, на городищі зібрано невелику кількість давньоруської кераміки 12-13 ст., та денце скляної посудини діаметром 5,5 см.

2-а частина – “Гуляй-городок” – розташовувався у південній частині мису та відокремлювався від 3-ої частини (“Замку”) ровом. Нині він злився із “Замком” (через знищення рову).

3-я частина – “Замок” – південна частина мису, відокремлена від північної вузьким перешийком. Вона має підтрикутну форму, розмірами по лінії північ-південь – 320 м і по лінії захід-схід – 80-120 м. Поверхня має багато нерівностей, частково забудована чим розорюється.

В’їзд розташовувався у північній частині пам’ятки, та був захищений відрізком валу довжиною 20 м, висотою 2,6 м і шириною основи 11 м. По всьому периметру схили були ескарповані. У південній частині мису його стрілка, що похило спускається до заплави, відрізана масивним валом висотою 6 м, шириною 30 м і довжиною 35 м. У 19 ст. вал називався “Гуляй-гора” і був розкопаний як курган траншеєю, орієнтованою вздовж осі захід-схід (нині називається “Розрізана могила”). Із заходу “Гуляй-гора” огинається сучасною дорогою, що може вказати на існування тут у старовину другого в’їзду.

Городище майже з усіх боків оточено болотистою заплавою, що добре проглядається з “Гуляй-гори” (на захід – до повороту р. Ромен на північ; на схід – до городища біля с. Грицівка і далі, до городища, біля с. Посад, розташованого на одному з відрогів 3-ої надзаплавної тераси).

Ю.Ю. Моргуновим у центрі городища “Замок” закладений шурф 2×2 м, що виявив культурний шар товщиною 0,7-1,2 м, насичений керамікою раннього залізного віку та давньоруською керамікою першої половини 12-13 ст. Проведено зачистку зрізу дороги у південній частині довжиною 6 м, що виявила шар з аналогічними матеріалами товщиною 0,6-1 м.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Городище виникло в ранньому залізному віці. Вторинне заселення відбулося у період 12-13 ст. У 16 -17 ст. на одній з його частин (Велика Красноколядинська фортеця), мабуть, розташовувалась козацька фортеця.

Городище відомо з кінця 18 ст. У 1870-х рр. Філарет вперше ототожнив його з літописним містом Глебль (згадується у літописах під 1147 р., коли Святослав Ольгович та Ізяслав Давидович “поидоша на Глебль к Чернигову” та під 1159 р.).

Найбільш детальний опис пам’ятки зробив В.Г. Ляскоронський.

Звіти зберігаються в НА ІА НАН України.

У другій половині 19 ст. городище розкопувалось Т.В. Кибальчичем, у 1973 р.- обстежено Ю.Ю. Моргуновим.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення Чернігівського обласного виконавчого комітету Ради народних депутатів № 551 від 17.11.1980 р.

Охоронний № : 2714.

Основна бібліографія, архівні дані:

Ипатьевская летопись // ПСРЛ.- М., 1969 – Т.2.- С.357, 502.

Кибальчич Т.В. Древности.- К., 1879.- С.3-12.

Ляскоронский В.Г. Городища, курганы и длинные (змиевы) валы в бассейне р. Сулы. // Труды ХІ АС.- М., 1901.- Т.2.- С.453-454.

Насонов А.Н. “Русская земля” и образование Древнерусского государства.- М., 1952.- С.223-224.

Історія міст і сіл УРСР. Чернігівська область.- К., 1972.- С.674-675.

Моргунов Ю.Ю. Отчет о работе Посульской развед. группы ИА АН СССР в 1973 г. на территории Черниговской области // НА ИА АН УССР.- 1973/80.- № 6706.- С.8.

Археологические открытия 1974 г.- М., 1975.- С.329.

Ілюстративні матеріали:

Городище “Замок”. Схематичний план.

Городище “Замок”. Загальний вигляд.

Городище “Замок”. Фрагмент внутрішнього валу.

Городище “Замок”. В’їзд на городище.