Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Юхнівські городища

Пам’ятка археології

VI-III ст. до н.е.

Розміщення:

Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, с. Юхнове.

Загальний опис:

На відстані біля 1 км на південь від села Юхнове (або на північно-східній околиці сучасного села Путивськ Новгород-Сіверського району) на високому (до 35 м) місці, утвореному берегами р. Десни і ярами, збереглися 2 городища, розділені яром.

У місцевого населення вони називаються городками: Юхнове-I, Юхнове-II.

З північно-західної і західної сторін городища оточено валом і ровом. Вони погано збереглися тому, що поверхня городищ і поле, що примикає до них давно розорюється.

З півдня і заходу городища оточені глибокими ярами і крутими спусками до р. Десни, старе русло якої лежить біля підошви городища.

Площа городища близько 0,5 га. Форма овальна, поверхня рівна. Товщина культурного шару 1, 55 м. Він складається із попелу різних відтінків та різноманітних знахідок.

На поверхні городища і в культурному шарі знайдені фрагменти глиняного посуду, кістки домашніх тварин, риб, вугілля, уламки каменю та ін. Посуд ліпний, має форму високих горшків з широкою відкритою шийкою і прямими або округлими стінками і невеликим днищем. Орнамент – ряди густо розташованих круглих, квадратних і прямокутних заглиблень по вінчику і шійці. Зустрічається посуд мініатюрних розмірів, товсті жаровні та ін.

Знайдено багаточислені глиняні конічні і циліндричні грузила (до 10 см в діаметрі). Часто зустрічаються глиняні прясла у формі зрізаного конуса для веретена і грузила від ткацького верстата.

Особливу групу знахідок складають масивні глиняні так звані “рогаті цеглини”, очевидно, зв’язані з культом домашнього вогнища.

Зустрічаються бронзові тригранні наконечники стріл і бронзові бляшки, шпильки із загнутою у вигляді петельок голівкою.

Житла будувались з дерева з солом’яною покрівлею. Стіни жител з дерев’яних паль товщиною 5-10 см і тонких жердин (1,5-2 см) тину, обмазаного глиною.

Долівка глиняна, добре утрамбована. На ній знаходились кам’яні вогнища.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Городище відноситься до юхнівської культури. Вона охоплює басейн Десни, від Брянська до гирла Сейму, та основну частину Сейму в Курській області. На Україні вона представлена пам’ятками на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Юхнівська культура виділена М.В. Воєводським внаслідок археологічних досліджень, проведених ним в басейні Десни у 1939-1940 рр. та в 1945-1947 рр. на чолі Деснянської археологічної експедиції і названа так від городища поблизу с. Юхнове Чернігівської області, яке вперше розкопане в 1873 р., а потім в 1876 р. Д.Я. Самоквасовим.

Головними пам’ятниками юхнівської культури є городища, які на відміну від городищ південних лісостепових з східною культурою, мають дуже невеликі розміри. Вони розташовані на мисах високих берегів Десни. З обох боків городища мають природний захист у вигляді стрімких обривів, а з напільного боку городища обносили валом та обкопували ровом.

Юхнівські городища були місцями тривалого проживання.

Етнічна приналежність не повністю з’ясована. Археологічні колекції зберігаються в Москві в Державному історичному музеї та Інституті археології АН СРСР (на 1975 р.).

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно Рішення виконкому Чернігівської обласної Ради депутатів трудящих № 286 від 31 травня 1971 р.

Основна бібліографія, архівні дані:

Археологія УРСР.-Т. II.-К., 1971.

Самоквасов Д.Я. Могилы русской земли.-М., 1908.