Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Кляштор бернардинів

Розмір зображення: 800:571 піксел

Рисунок Наполеона Орди.

Kościół pobernardyński. Widok fasady i elewacji bocznej kościoła zwieńczonego attyką balustradową, z kopułą na wysokim bębnie; w narożu ogrodzenia wieloboczna dzwonnica; za kościołem ruiny budynku klasztornego. Napis: Jarmolińce; Kościół po Bernardynach; napis na podkładzie: Jarmolińce Podole. 1871-1873. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 27,6 cm. Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 2975. (Teka Podole). [Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy / Opracowały Zofia Kucielska i Zofia Tobiaszowa. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975, Nr. 276]

Кляштор бернардинів засновано у 1761 р. Павлом Старжинським. Споруда закінчена у к.18 ст. Закритий у 1832 р. [Приходы и церкви Подольской епархии. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1901 г., т. 9, с. 857 – 858]. Кляштор бернардинів закрито в 1831 р. [Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К.: Либідь, 1994 р., т. 3, с. 224]. У кляшторі бернардинів костел св.Яна Непомука закінчено в 1785 р. Кляштор скасовано у 1832 р., костел обернено на православну церкву [Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji łacińskich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie 19 wieku. – Lublin: 2000, t. 1, cz. 1, s. 10].