Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Дерев’яна церква св.Михаїла 1905 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 153].

Вперше згадується у документах 1620 р. 1 в зв’язку з участю місцевого священика в Щебрешинському соборі духовенства у лютому цього року. У акті візитації єпископа Иосифа Левицького 1721 р. відзначено лише, що церква дерев’яна. 2 У 1757 р. збудовано нову дерев’яну церкву. 3 Під час регуляції парафіяльної сітки австрійською владою в кінці XVIII ст. приєднана до парафії в Поточку. Відремонтована в кінці 1860-х рр. 4 З 1875 р. – православна. У 1905 р. на її місці зведено нову дерев’яну церкву у неоросійському стилі. 5 При ній до першої світової війни ще зберігалася дерев’яна двоярусна дзвіниця XVIII ст. 6 Зрубний перший і стовповий з відкритою аркадовою галереєю другий ярус її розділяв широкий ґонтовий дах опасання, опертого на випусти вінців зрубу. Вкривав дзвіницю чотирисхилий наметовий ґонтовий дах. Зачинена церква після першої світової війни. Будинок молитви, збудований православною громадою на початку 1930-х рр. у вигляді звичайної дерев’яної сільської хати, критої соломою, 7 зруйнований у червні-липні 1938 р. під час акції нищення церков на Холмщині. 8 Відновлена православна парафія діяла в церкві під час другої світової війни. 9 З 1946 р. – костел Благовіщення Пр. Богородиці. 10

Розташована при дорозі на рівній ділянці. Тризрубна дерев’яна орієнтована будівля. Складається з ширшої квадратової в плані нави та вужчих квадратового бабинця з заходу і гранчасто в плані завершеного вівтаря зі сходу. По обох сторонах вівтаря розташовані прямокутні захристії. Нава вкрита пірамідальним наметовим дахом, увінчаними цибулястою маківкою на високій шиї, а вівтар і бабинець – двосхилими дахами. Стіни церкви шальовані. Всередині над всіма просторами влаштовані стелі.

1. ХЦЖ, 1906. 4. 17. – С. 602-604.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780.

3. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Замостский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 12. -0. 188-191.

4. ЦДІА, фонд 201, опис 1, справа 3326, аркуш 21а.

5. Górak J. Dawne cerkwie drewniane w województwie Zamojskim. – Zamość, 1984.

6. Ruski K. Budownictwo ludowe w okolicy Zamościa. // Ziemia, 1912. – S. 317.

7. Peters S. Od narzuconego przez zaborców prawosławia ku – ukrainizmowi. // Ilustrowany kuryer codzienny. – Kraków, 1938. N129(11. 05). – S. l-3.

8. Інтерпеляція посла д-ра Степана Барана до премієр міністра (1938). // Надбужанщина. – Нюйорк, Париж, Сідней, Торонто. 1986. Т. 1. – С. 700-713.

9. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм 1941.

10. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 457 – 458.