Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

1975 р. Паспортна інформація

Бургунське поселення

Пам’ятка археології

Перша половина І тис. н.е.

Розміщення:

Херсонська обл., Бериславський район, Отрадокам’янська сільська Рада, в 1,7 км на північний захід від с. Миколаївки, на правому березі гирла Дніпровської притоки р. Бургунки.

Загальний опис:

Поселення орієнтоване уздовж лівого берега р. Бургунки в напрямку північ-південь. Розташоване на підвищеній місцевості на висоті 12 м від рівня води. Природні межі поселення: на півночі та півдні – балки, на заході – пойма р. Бургунки; на сході межа не простежується. Розміри поселення: довжина 200 м, ширина 70 м. Поверхня задернована.

На поселенні відкрито залишки 7 будівель, головним чином – напівземлянок (однокамерних і двокамерних). Від однієї наземної споруди збереглася частина кам’яної стіни. За здогадкою керівника розкопок, одна з двокамерних напівземлянок мала культове призначення.

Серед знахідок – зразки ліпної і кружальної кераміки; значний процент посуду становлять уламки амфор. Виявлені два кістяних “стиля”; знахідки металевих виробів поодинокі (бронзова голка, обкладка, уламки залізних ножів). Наявність ротаційних жорен і відбитків злаків на посуді сівдчать про орне землеробство; кісткові залишки -про розвиток скотарства; допоміжне значення мало рибальство.

Історична довідка:

Поселення відкрите в 1956 р. розвідкою Е.О. Симоновича (Тігульська експедиція Інституту археології АН СРСР). Розкопки проводились черняхівською експедицією Інституту археології АН СРСР під керівництвом Е.О. Симоновича у 1973-1974 роках.

Колекція знахідок зберігається в Інституті археології АН СРСР у Москві (на 1975 р.).

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно постанови № … від …….

Охоронний № : 1135

Основна бібліографія, архівні дані:

Сымонович Э.А. Черняховские памятники Северо-Западного Причерноморья // Археологические открытия 1965 года.- М.: “Наука”, 1974.- С. 135.

Сымонович Э.А. Разведки в Херсонской и Одесской обл. // Археологические открытия в 1973 года.- М.: “Наука”, 1974.- С. 345.

Сымонович Э.А. Работы Черняховской экспедиции // Археологические открытия 1974 года.- М.: “Наука”, 1975.- С. 356, 357.

Газета “Наддніпрянська правда” від 14 вересня 1974 р. “Розкопки біля Бургунки” (без прізвища автора).

Звіти наукового архіву Інституту археології АН УРСР.

Ілюстративні матеріали:

1. Схематичний ситуаційний генплан.

2. Поселення на плані.

Сымонович Э.А. Черняховское селище Бургунка на нижнем Днепре. – Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1980 г., т. 162, с. 104 – 108.